FETROGRAFIE

GALERIA

Fetrografie monochromatyczne

GALERIA

Konfiguracje

GALERIA

Nas-troje

GALERIA

Impresje jazzowe

GALERIA

Kulminacje

GALERIA

Portrety z pamiecią w tle

GALERIA

Portrety okienne, czyli curriculum Witka Łapy

Wystawa prezentowana w ramach XV Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży „Korczak 2011”. Teatr Lalka w Warszawie.

Ewa Misiak

Artysta Plastyk
Członek Związku
Polskich Artystów Plastyków

Obrazy nienamalowane

© 2022 Ewe Misiak

    Design: passja.pl

23969 wizyt

KLAWISZ F11 - FULL SCREEN

Jeśli chcesz zobaczyć
stronę na całym ekranie monitora,
wciśnij klawisz F11 w górnej części klawiatury.
Aby wyjść z opcji pełnoekranowej,
ponownie wciśnij klawisz F11.